Avaliku Sabotaaži Liidu põhikiri*

1. Üldine teema 
Avaliku Sabotaaži Liit (edaspidi Saboliit, mida võib hääldada nagu haigust) on vabatahtlik, sõltumatu, apoliitiline, avalikes huvides tegutsev läbipaistev ühendus. 
    1.1. Saboliit kogub ja käivitab alternatiivseid strateegiaid, mõtteid ja ideid, et aktiivselt kana kitkuda normide, kokkuleppeliste tõdede ja absoluutidega.
    1.2. Saboliit on asutatud 1. jaanuaril 2022 esialgu mitte-juriidilise kehana. Vajaduse korral regristreeritakse liit MTÜna, (elu)etendajate loomeliiduna või lõpetatakse tegevus (kohaneme, vaatame).
    1.3. Saboliit ei ole alternatiivne süsteem, vaid performance, ja proov koguda, teadvustada, katsetada erinevaid võimalusi, et 
        1.3.1. ühis- või kogukonnana paigalseisu vältida;
        1.3.2. olemasoleva süsteemi ohvriks langemise asemel seda indiviidi huvides ära kasutada; 
        1.3.3. kogukondlikku elu kui näitemängu teisiti/oma äranägemise järgi etendada ning et lic rohkem lõbutseda.
    1.4. Liit on avatud kõigile, sõltumata sitapäisuse astmest, rahvusest, rassist, keelest, päritolust, soost, sooidentiteedist, seksuaalsest enesetajust, seksuaalsest aktiivsusest, usust, vanusest, elukohast, poliitilistest veendumustest, isikuomadustest, erivajadusest, sotsiaalmajanduslikust seisundist, kiiksudest või muudest asjaoludest.
    1.5. Liidu liikmeks olemine on vabatahtlik.

2. Tegevuse põhialused
Liit toetub põhimõttele, et ühiskond, milles me kollektiivselt elame, on kokkulepe ehk väljamõeldis. 
    2.1. Liidu põhisuunised:
        2.1.1. Kahelda ühiskonna normides. Teadvustada ning aktiivselt kahtluse alla seada vaikimisi kokkulepitud ühiskonna norme, mis saavad ühiskonna liikmete isiklikeks tõekspidamisteks ilma kriitikata. 
        2.1.2. Vabaneda põhimõtetest ja moraalist. Teadlikult välja heita peas olevaid automaatseid järeldusi, mis tuginevad põhimõtetele ja moraalile ning eelistada hetkes kogetavat. Sittuda süsteemi normid ja isiklikud kinnisideed oma peast välja. Keha oskab oma aja ära elanud sitta automaatselt väljutada, aga peas olevat prügi tuleb sorteerida vabatahtlikult. I change my mind every minute, keep up bitch.
        2.1.3. Olla radikaalselt aus. Eelistada ausust viisakusele, lõpetada süütud valed. Valetamine ja viisakus kinnitavad norme (sh ideaale, ideoloogiaid), mida on võimatu täita. Radikaalne ausus on viis, kuidas ühiskonna reegleid, omaenda teesklusi ja kaasamängimist märgata ning nende küüsist vabaneda.
        2.1.4. Teeselda tahtlikult. Kasutada teesklust (ühiskonna normidega kaasamängimist, valetamist) teadliku tööriistana pimesi kohanemise ja mina-pildi säilitamise asemel. Eelistada radikaalset ausust, kuid kui teeselda, siis teadlikuks sabotaažiks ja süsteemi infiltreerumiseks, et seda seejärel sisemiselt nihestada/õõnestada.

3. Liidu tegevused
Liit tõstab süsteemi sabotaaži kui eluviisi mainet avalikkuse silmis, teadvustab ja jagab selle võimalusi ja võimatusi. 
    3.1. Liit levitab alternatiivsete väljundite alast teavet ja toetab arendustöid.
    3.2. Oma eesmärkide saavutamiseks liit muuhulgas:
        3.2.1. koondab ja jagab leidlikke toimimisviise, vigureid, ulakusi, vallatusi jm taieseid süsteemi uuenduse eesmärgil;
        3.2.2. täidab linnaruumi nii materiaalsete kui mitte-materiaalsete saboteerivate sõnumitega;
        3.2.3. korraldab aktsioone, loenguid, koolitusi, kohtumisi ja/või sündmusi;
        3.2.4. toetab ja arendab süsteemi ärakasutamise võimalusi, tagamaks nende kättesaadavus ja kvaliteet.


4. Liikmete õigused ja kohustused
    4.1. Liidu liikmeks on oodatud 
        4.1.1. iga avatud entusiast, 
        4.1.2. pettunud kodanik, 
        4.1.3. liigse moraali kui rahutu hinge needuse all kannataja, 
        4.1.4. juba tunnustatud vabaduse praktiseerija,
        4.1.5. saboliitu saboda soovija
        4.1.6. ns alternatiivsetest strateegiatest ja avalikust saboteerimisest (kui performatiivsest eluviisist) huvituja.
    4.2. Liikmel on õigus 
        4.2.1. saada infot, 
        4.2.2. vormida liidu struktuuri, 
        4.2.3. juhtida, 
        4.2.4. osaleda, 
        4.2.5. panustada,
        4.2.6. teha ettepanekuid, 
        4.2.7. panna hullu, 
        4.2.8. lahkuda.
4.3. Liige on julgustatud 
    4.3.1. oma elutegevuses ja mõtteviisis aktiivselt kahtlema, 
    4.3.2. nii elu kui liidu struktuuri ja põhimõtteid ümber vormima ning ka nendes kahtlema, 
    4.3.3. elu performance’it omaenese reeglite järgi etendama,
    4.3.4. lõbutsema. 


*põhikiri ei soovi olla kivisse raiutud kinnisidee, vaid esialgne koondav lähtepunkt, mis on avatud ja soosiv enese muutlikkusele ajas, vajaduses, soovis. 

Mobirise html site creator